אודות דרונוס

דרונוס שמה לה למטרה להנגיש יכולות תעופת כטב"מ לכל חברה, קטנה כגדולה, המעוניינת לשלב כלי טיס בתוך הארגון - ללא הצורך בהקמת חברת תעופה עצמאית

חברה המעוניינת להפעיל רב-להב (רחפן) ולשלבו בפעילותה, נדרשת עפ”י חוק מדינת ישראל לקיים שלושה תנאים: (1) רישוי החברה כחברת תעופה לכטב”מ. (2) רישוי כלי הטיס שברשותה. (3) רישוי מטיסים. על מנת לעמוד בדרישות אלו, חברה צריכה להשקיע משאבים גדולים בזמן וכסף - כל זאת, ללא הפרעה להתנהלותה השותפת.

חברת דרונוס מפעילה כלי טיס עבור חברות / ארגונים אשר מעוניינים לשלב רב-להב (רחפן) בפעילותן, וכך עוזרת חברה להתמקד במשימותיה, חוסכת בעלויות וזמן יקר.

“הפעלה מסחרית של רב־להב (רחפן) נחשבת להטסת כלי טיס לכל דבר, וחוק הטיס משנת 2011 חל עליה. לפי החוק, הפעלה מסחרית של כלי טיס, ובכלל זה כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), טעונה רישיון הפעלה אווירית. ללא רישיון, הפעלת כלי הטיס אסורה. אין צורך להכביר מלים בדבר אחריותו המשפטית של מי שמקבל שירותים מסוימים ממי שלפי דין אינו מורשה לתת אותם”
הפעלת כטב"מים אזרחיים לא חוקיים, "הארץ", 08/04/2014.